Резултати от оценяване на писмени концепции за конкурс за длъжността директор на дирекция в дирекция КМДОК