Система за определяне на резултатите в конкурс за длъжността главен инспектор в отдел РМА