Система за определяне на резултатите в конкурс за длъжността началник на отдел КСМС в дирекция КМДПП