Система за определяне на резултатите в конкурс за длъжността „главен инспектор“ в отдел КСМС към дирекция КМДПП