Система за определяне на резултатите в конкурс за длъжността старши експерт в АПФДИО