Система за определяне на резултатите в конкурс за длъжността “главен експерт” в отдел „Органна трансплантация“ към дирекция УККТАР