Система за определяне на резултатите в конкурс за длъжността “младши експерт” в дирекция АПФДИО