Система за определяне на резултатите към конкурс за “главен инспектор”