Система за определяне на резултатите в конкурс за длъжността „главен инспектор“, отдел КСУЛЗ, дирекция КМДПП