Система за определяне на резултатите към конкурс за “Главен инспектор”