Система за определяне на резултатите към конкурс за длъжността “главен инспектор” в отдел РЛЗР