Система за определяне на резултатите конкурс за длъжността “главен експерт” в отдел РМА, дирекция КМДОК