Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „държавен инспектор“ в дирекция КМДОК