Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “главен юрисконсулт” в дирекция АРРИРЛД