Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция УКТАР