Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за длъжността началник на отдел КСМС в дирекция КМДПП