Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурс за длъжността главен инспектор в отдел КЛЗБМП