Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността “главен експерт” в отдел „Органна трансплантация“ към дирекция УККТАР