Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността “младши експерт” в дирекция АПФДИО