Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността „главен инспектор“, отдел КСУЛЗ, дирекция КМДПП