Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността главен инспектор в отдел РМА