Списък на допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността „главен инспектор“ в отдел КСМС към дирекция КМДПП