Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността “главен експерт” в отдел РМА, дир. КМДОК