Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността директор на дирекция КМДОК