СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА в служебния регистър на ИАМН