Справка за извършена проверка в служебния регистър на Изпълнителната агенция “Медицински надзор”