Становище във връзка с извършването на PCR тест при хоспитализация на здравноосигурени лица