Становище за предоставяне на допълнително поискани услуги