Уведомление за определяне на ново длъжностно лице по защита на личните данни в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“