Формуляр за окончателните резултати от конкурс за длъжността “държавен инспектор”