Формуляр за окончателните резултати от конкурс за длъжността “главен инспектор”