Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността „държавен инспектор“ в дирекция КМДОК