Формуляр за окончателни резултати от конкурса за длъжността „главен инспектор“ в отдел КЛЗБМП на дирекция КМДОК