Формуляр с окончателни резултати от конкурс за длъжността „инспектор“