Обявяване на конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция АПФДИО