Защо говорим за „техники”, „справяне” и „контрол” в една човешка ситуация? Какво тежи?

Емоционалната тежест на лекарската професия. Последствия и усложнения. Тежестта на това да „отговаряш за живота“ и отвъд нея.