Практика. Тежестта на личните отговори.

Как се казвам? Защо работя това? Какво ме е довелов «Безнадеждното»? Какво ме плаши? От какво ми идва да избягам? Кое ме връща? Какво бих искал да попитам?