Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

В партньорство с нидерландска неправителствена организация „Юринспект“ е идентифициран и осъществен трансфер на две социални иновации –в областта на планирането и провеждането на инспекции на предоставящи медицински услуги организации на основата на анализ на риска, както и в областта на ангажирането на пациентите в контрола на качеството и безопасността на медицинските услуги.