Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Участие като асоцииран партньор в тригодишен проект, съфинансиран от Третата програма за здравето на Европейския съюз.

Цел:

Подпомагане на държавите-членки на ЕС за прилагане на добри практики за безопасност и качество при трансплантация на тъкани и асистираната репродукция;

Резултати:

Съставяне на ръководство „Генерални добри практики за демонстриране на безопасност и качество чрез проследяване на реципиент – генерални изисквания“, което включва част за тъкани и част за асистирана репродукцияе.