Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Участие като асоцииран партньор, съфинансирано от ЕС.

Цел:

подпомагане на държавите-членки на ЕС за прилагане на добри практики за оторизиране на процеса на приготвяне на кръв и тъкани и клетки;

Резултати:

Доклад със заключения от проучване на ситуацията в държавите-членки и разработване на Насоки за добри практики за разрешаване на процесите на приготвяне в кръвта, тъканите и клетките.

Icon
Информационна брошура за проекта GAPP