Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Уважаеми участници,

Благодарим Ви предварително, че се включихте в анкетата на ИАМН.
С настоящата анкетна карта целим да получим обратна връзка за мнението Ви  за проведения Уебинар на тема „Промени в Закона за лечебните заведения” проведен онлайн на 9 юли 2020 г, за да придобрим качеството и полезността на бъдещите обучения. Проучването е анонимно. Молим да дадете Вашата оценка и да напишете предложенията си за продължаващи обучения.

Благодарим Ви!

 

Анкетна карта за обратна връзка


Моля да определите Вашата степен на удовлетвореност по отношение на следните критерии:

Считате ли за необходимо провеждането на периодични съвместни срещи за обсъждане на теми, общи за двете институции?

До колко работната среща отговори на Вашите очаквания?

Моля да дадете оценка от 1 до 5, като 1 е най-ниска оценка, а 5 - най-висока

Колко ясни и полезни бяха темите, представени по време на работната среща?

Моля да дадете оценка от 1 до 5, като 1 е най-ниска оценка, а 5 - най-висока

Получихте ли достатъчно полезна информация по отношение на представените теми:

Добавените нови лечебни заведения на професионалистите по здравни грижи – начин на регистрация:

Моля да дадете оценка от 1 до 5, като 1 е най-ниска оценка, а 5 - най-висока

Промените в чл. 40 и следващите от ЗЛЗ по отношение на регистрацията на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ и хосписите:

Моля да дадете оценка от 1 до 5, като 1 е най-ниска оценка, а 5 - най-висока

Промените в чл. 46 и следващите по отношение на лечебните заведения за болнична медицинска помощ:

Моля да дадете оценка от 1 до 5, като 1 е най-ниска оценка, а 5 - най-висока

Отговорено ли Ви беше компетентно на поставените от Вас въпроси, които да са от полза в извършваната от Вас дейност?

Моля да дадете оценка от 1 до 5, като 1 е най-ниска оценка, а 5 - най-висока

Считате ли, че предоставеното време за дискусии беше достатъчно?

За да бъдем максимално полезни в следващите ни срещи, моля посочете теми, които искате да бъдат дискутирани?

Увеличи текста
Висок контраст