Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Уважаеми участници,

Благодарим Ви предварително, че се включихте в анкетата на ИАМН.
С настоящата анкетна карта целим да получим обратна връзка за мнението Ви  за проведения Уебинар на тема “„Органно донорство и трансплантации” проведен онлайн в периода 26 – 27 септември 2020 г, за да придобрим качеството и полезността на бъдещите обучения. Проучването е анонимно. Молим да дадете Вашата оценка и да напишете предложенията си за продължаващи обучения.

 

Анкетна карта за обратна връзка


Моля да определите Вашата степен на удовлетвореност по отношение на следните критерии:

[perfect_survey id="8738"]