Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
      ДЕКЛАРАЦИЯ      
Имена Длъжност Структура Декларации за несъвместимост   Декларации за имущество и интереси  
      по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
Фидел Косев Заместник изпълнителен директор   ДКП-10/22.03.2022   ДН-118/10.05.2022  
ДН-119/10.05.2022
Димитър Илиев Заместник изпълнителен директор   ДКП-12/24.03.2022      
Асен Еленков Директор дирекция АПФДИО     ДН-105/10.05.2022  
ДН-106/10.05.2022
Александър Фердов Главен експерт АПФДИО     ДН-41/29.04.2022  
ДН-42/29.04.2022
Габриела Георгиева Старши експерт АПФДИО     ДН-95/09.05.2022  
ДН-96/09.05.2022
Поля Григорова Старши експерт АПФДИО     ДН-150/13.05.2022  
ДН-151/13.05.2022
Десислава Върбанова Младши експерт АПФДИО     ДН-135/05.05.2022  
ДН-136/05.05.2022
Таня Стефанова Главен специалист АПФДИО ДКП–29/19.08.2022   ДН–184/13.09.2022  
ДН–185/13.09.2022
Невяна Михайлова Главен специалист АПФДИО ДКП-16/11.04.2022   ДН-59/05.05.2022  
ДН-60/05.05.2022
Теодора Цонкова Началник отдел АПФДИО     ДН-139/12.05.2022  
ДН-140/12.05.2022
Радостина Аначкова Главен експерт АПФДИО     ДН-50/04.05.2022  
ДН-51/04.05.2022
инж. Георги Лесов Главен експерт АПФДИО     ДН-35/29.04.2022  
ДН-36/29.04.2022
Анатолий Куницкий Главен експерт АПФДИО     ДН-52/04.05.2022  
ДН-53/04.05.2022
Ася Михайлова-Чолашка Главен експерт АПФДИО ДКП-8/18.02.2022   ДН-69/05.05.2022  
ДН-70/05.05.2022
Силвана Петкова Младши експерт АПФДИО     ДН-23/27.04.2022  
ДН-24/27.04.2022
Анастасия Каназирева Главен специалист АПФДИО     ДН-14/01.04.2022  
ДН-15/01.04.2022
д-р Георги Канзов Директор дирекция АРРИРЛД ДКП–31/22.08.2022   ДН-186/23.09.2022  
ДКП-36/23.09.2022
Михаела Йовкова Началник на отдел АРРИРЛД     ДН-130/11.05.2022  
ДН-131/11.05.2022
Деница Христова Началник отдел АРРИРЛД     ДН-168/26.05.2022  
ДН-169/26.05.2022
д-р Мариана Кехайова Държавен инспектор АРРИРЛД     ДН-152/13.05.2022  
ДН-153/13.05.2022
д-р Иво Атанасов главен инспектор АРРИРЛД ДКП-38/30.09.2022   ДН-195/02.11.2022  
ДН-196/02.11.2022
Юлия Балканджиева-Паунова Главен инспектор АРРИРЛД     ДН-124/11.05.2022  
ДН-125/11.05.2022
Магдалена Нинова Главен инспектор АРРИРЛД ДКП-7/11.03.2022   ДН-156/13.05.2022  
ДН-157/13.05.2022
ДН-155/13.05.2022
ДН-154/13.05.2022
Ирена Цанкова Главен инспектор АРРИРЛД     ДН-122/11.05.2022  
ДН-123/11.05.2022
Невена Трендафилова Инспектор АРРИРЛД     ДН-128/11.05.2022  
ДН-129/11.05.2022
Ева Търнева Началник отдел АРРИРЛД     ДН-144/13.05.2022  
ДН-145/13.05.2022
Тодор Пенев Главен юрисконсулт АРРИРЛД     ДКП-14/01.04.2022  
Димо Иванов Главен юрисконсулт АРРИРЛД     ДН-160/13.05.2022  
ДН-161/13.05.2022
Любомир Попов Юрисконсулт АРРИРЛД     ДН-9/22.03.2022  
ДН-10/22.03.2022
д-р Евелина Йорданова Директор дирекция УКТАР ДКП-9/21.03.2022   ДН- 15/11.04.2022  
ДН- 16/11.04.2022
Ванина Антонова Главен експерт УКТАР     ДН-143/12.05.2022  
Кирил Кирилов Главен експерт УКТАР     ДН-101/09.05.2022  
ДН-102/09.05.2022
Цветелина Николова-Кирчева Главен експерт УКТАР     ДН-75/05.05.2022  
ДН-76/05.05.2022
Донка Величкова Главен експерт УКТАР     ДН-77/05.05.2022  
ДН-78/05.05.2022
Мая Серафимова Главен експерт УКТАР     ДН-164/13.05.2022  
ДН-165/13.05.2022
Елена Йорданова Главен експерт УКТАР     ДН-57/05.05.2022  
ДН-58/05.05.2022
Радостина Гетова Главен експерт УКТАР     ДН-162/13.05.2022  
ДН-163/13.05.2022
Йордан Пеев Главен експерт УКТАР     ДН-99/09.05.2022  
ДН-100/09.05.2022
Десислава Бъчева-Цонева Главен експерт УКТАР     ДН-158/13.05.2022  
ДН-159/13.05.2022
Галина Крумова Главен експерт УКТАР     ДН-146/13.05.2022  
ДН-147/13.05.2022
Добрина Петкова Главен експерт УКТАР ДКП-8/18.03.2022   ДН-11/23.03.2022  
ДН-12/23.03.2022
Ренета Кумчева Старши експерт УКТАР     ДН-103/09.05.2022  
ДН-104/9.05.2022
д-р Грациела Монова Началник на отдел КМДОК ДКП–27/18.10.2021   ДН-126/11.05.2022  
ДН-127/11.05.2022
Антония Кастелова  Началник отдел КМДОК     ДН-166/20.05.2022  
ДН-167/20.05.2022
д-р ЮлианаЧилева Държавен инспектор КМДОК     ДН-92/09.05.2022 ДН-94/09.05.2022
ДН-93/09.05.2022
Татяна Иванова Държавен инспектор КМДОК     ДН-112/10.05.2022  
ДН-113/10.05.2022
Галина Захариева Главен инспектор КМДОК ДКП-33/07.09.2022   ДН-191/20.10.2022  
ДН-192/20.10.2022
Иван Хаджиев Главен инспектор КМДОК     ДН-137/11.05.2022  
ДН-138/12.05.2022
Светла Тодорова-Кръстева Главен инспектор КМДОК     ДН-25/27.04.2022  
ДН-26/27.04.2022
Андония Ангелова Главен инспектор КМДОК ДКП-6/10.03.2022   ДН-88/05.05.2022  
ДН-87/05.05.2022
ДН-86/05.05.2022
ДН-85/05.05.2022
Елизабет Манова-Баждекова Главен инспектор КМДОК     ДКП-21/12.05.2022  
Марияна Куновска Главен експерт АПФДИО ДКП-28/14.07.2022   ДН-45/03.05.2022  
ДН-21/27.04.2022
ДН-22/27.04.2022
Мария Недялкова Началник отдел КМДОК     ДН-55/04.05.2022  
ДН-56/04.05.2022
Райна Боянова Държавен инспектор КМДОК     ДН-71/05.05.2022  
ДН-72/05.05.2022
д-р Георги Димитров Държавен инспектор КМДОК     ДН-61/05.05.2022  
ДН-62/05.05.2022
Константин Гърневски Държавен инспектор КМДОК     ДН-110/10.05.2022  
ДН-111/10.05.2022
Ирена Кошова Държавен инспектор КМДОК     ДН-19/26.04.2022  
ДН-20/26.04.2022
Ангел Ангелов Главен инспектор КМДОК     ДН-79/05.05.2022  
ДН-80/05.05.2022
д-р Тянка Петкова-Серафимова Главен инспектор КМДОК     ДН-31/28.04.2022  
ДН-32/29.04.2022
д-р Иван Николов  Главен инспектор КМДОК     ДН-83/05.05.2022  
ДН-84/05.05.2022
Янислав Нанов Началник на отдел КМДОК     ДН-29/27.04.2022  
ДН-30/27.04.2022
Десислава Димитрова Държавен инспектор КМДОК     ДН-73/05.05.2022  
ДН-74/05.05.2022
Оля Василева Държавен инспектор КМДОК     ДН-33/28.04.2022  
ДН-34/28.04.2022
Кристина Манова Държавен инспектор КМДОК     ДН-17/18.04.2022  
ДН-/18.04.2022
Димитър Симеонов Главен инспектор КМДОК ДКП-4/07.03.2022   ДН-5/15.03.2022  
ДН-6/15.03.2022
ДН-67/05.05.2022
ДН-68/05.05.2022
Ирина Стоянова Главен инспектор КМДОК ДКП–32/25.08.2022   ДН-182/07.09.2022  
ДН-183/08.09.2022
Еленка Йорданова Главен инспектор   КМДОК     ДН-63/05.05.2022  
ДН-64/05.05.2022
Стела Йончева-Кръстева Главен инспектор КМДОК ДКП-35/13.09.2022   ДН-189/12.10.2022  
ДН-190/12.10.2022
Росица Ночева Главен инспектор КМДОК     ДН-39/29.04.2022  
ДН-40/29.04.2022
Ивайло Петров  Главен специалист  КМДОК     ДН-120/10.05.2022  
ДН-121/10.05.2022
Ростислав Райчев Началник отдел КМДОК     ДН-108/10.05.2022  
ДН-109/10.05.2022
Събина Павлова Държавен инспектор КМДОК ДКП-5/08.03.2022   ДН-89/05.05.2022  
ДН-90/05.05.2022 
Радка Николова Държавен инспектор КМДОК     ДКП-19/04.05.2022  
ДН-54/04.05.2022
Мария Лобанова Главен инспектор КМДОК     ДН-38/29.04.2022  
ДН-37/29.04.2022
Васко Кацаров Главен инспектор КМДОК ДКП-26/24.06.2022   ДН-170/01.06.2022  
ДН-171/01.06.2022
Марина Стоева главен експерт АПФДИО     ДН-43/03.05.2022  
ДН-44/03.05.2022
Вероника Трендафилова Главен инспектор КМДОК ДКП-27/27.06.2022   ДН-180/29.07.2022  
ДН-181/29.07.2022
Бояна Кожухарова Главен юрисконсулт АПФДИО ДКП-25/13.06.2022   ДН-178/28.07.2022  
ДН-179/28.07.2022
Василка Цанева Главен юрисконсулт АРРИРЛД ДКП-34/13.09.2022   ДН-187/11.10.2022  
ДН-188/11.10.2022
Лазар Петров главен инспектор КМДОК ДКП-37/27.09.2022   ДН-193/17.11.2022  
ДН-194/17.11.2022
Илияна Будинова главен експерт КМДОК ДКП-39/18.10.2022   ДН-197/17.11.2022  
ДН-198/17.11.2022
Евелина Налбантова главен експерт УКТАР ДКП-40/31.10.2022   ДН-199/30.11.2022 ДН-201/30.11.2022
ДН-200/30.11.2022
Панайотка Панайотова–Димитрова Главен инспектор КМДПП ДКП-41/11.11.2022   ДН-8/08.02.2023  
ДН-9/08.02.2023
Даниела Минкова главен инспектор КМДПП ДКП-2/03.01.2023   ДН-1/11.01.2023  
ДН-2/11.01.2023
Елена Павлова главен инспектор КМДПП ДКП-3/04.01.2023   ДН-5/01.02.2023  
ДН-6/01.02.2023
Мариела Хлебарова старши експерт АПФДИО ДКП-6/01.03.2023