Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
      ДЕКЛАРАЦИЯ      
Имена Длъжност Структура Декларации за несъвместимост   Декларации за имущество и интереси  
      по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
Мирослав Мутафчийски Заместник директор Ръководство ДКП-89/
29.05.2019 г.
     
Сабина Вълчинова – Карапетрова Началник отдел Дирекция „Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност“ ДКП-19/
19.04.2019 г.
  ДН-45/
24.04.2019 г.
 
Елица Панайотова Главен експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-2/
19.04.2019 г.
  ДН-37/
24.04.2019 г.
 
Марина Стоева Главен експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-38/
19.04.2019 г.
  ДН-54/
24.04.2019 г.
 
Ирена Цанкова Главен инспектор Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКП-39/
29.04.2019 г.
  ДН-48/
24.04.2019 г.
 
Поля Григорова Старши експерт Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКС-7/
19.04.2019 г.
  ДН-4/
24.04.2019 г.
 
Невяна Михайлова Главен специалист Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-72/
24.04.2019 г.
  ДН-73/
24.04.2019 г.
 
Ася Михайлова – Чолашка Главен експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-13/
16.09.2020 г.
  ДН-107/
21.09.2020 г.
 
Радостина Аначкова Главен експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-79/
02.05.2019 г.
  ДН-23/
24.04.2019 г.
 
инж. Георги Лесов Главен експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-3/
19.04.2019 г.
  ДН-14/
24.04.2019 г.
 
д-р Юлиана Чилева Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-37/
19.04.2019 г.
  ДН-1/
24.04.2019 г.
 
д-р Юлия Балканджиева – Паунова Главен инспектор Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКП-87/
02.05.2019 г.
  ДН-75/
24.04.2019 г.
 
Александрина Гигова Началник отдел Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-75/
30.04.2019 г.
  ДН-82/
30.04.2019 г.
 
Тодор Пенев Главен юрисконсулт Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-8/
19.04.2019 г.
  ДН-15/
24.04.2019 г.
 
Ани Сайков Главен юрисконсулт Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-50/
22.04.2019 г.
  ДН-58/
24.04.2019 г.
 
Ева Търнева Главен юрисконсулт Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-43/
19.04.2019 г.
  ДН-26/
24.04.2019 г.
 
Димо Иванов Старши юрисконсулт Отдел “Правно осигуряване на контролната дейност” ДКП-24/
19.04.2019 г.
  ДН-35/
24.04.2019 г.
 
д-р Евелина Цветкова Директор на дирекция Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-68/
24.04.2019 г.
  ДН-69
24.04.2019 г.
 
д-р Йордан Пеев Старши инспектор Отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права” ДКП-62/
24.04.2019 г.
  ДН-63/
24.04.2019 г.
 
Кирил Кирилов Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-59/
24.04.2019 г.
  ДН-60/
24.04.2019 г.
 
Цветелина Николова – Кирчева Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-70/
24.04.2019 г.
  ДН-71/
24.04.2019 г.
 
Донка Величкова Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-67/
24.04.2019 г.
  ДН-68/
24.04.2019 г.
 
Мая Серафимова Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродикция“ ДКП-76/
30.04.2019 г.
  ДН-84/
30.04.2019 г.
 
Силвия Асенова Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-66/
24.04.2019 г.
  ДН-67/
24.04.2019 г.
 
Радостина Гетова Главен експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-63/
24.04.2019 г.
  ДН-64/
24.04.2019 г.
 
Десислава Бъчева – Цонева Старши експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-61/
24.04.2019 г.
  ДН-62/
24.04.2019 г.
 
Елизабет Манова – Баждекова Главен инспектор Отдел „Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ“ ДКП-57/
24.04.2019 г.
  ДН-59/
24.04.2019 г.
 
Галина Крумова Старши експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-71/
24.04.2019 г.
  ДН-72/
24.04.2019 г.
 
Ренета Кумчева Младши експерт Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция“ ДКП-65/
24.04.2019 г.
  ДН-66/
24.04.2019 г.
 
д-р Мария Недялкова Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-4/
19.04.2019 г.
  ДН-78/
25.04.2019 г.
 
д-р Мария Ниновска Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-14/
19.04.2019 г.
  ДН-43/
24.04.2019 г.
 
д-р Татяна Зайуд Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-26/
19.04.2019 г.
  ДН-19/
24.04.2019 г.
 
д-р Димитър Илиев Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-60/
24.04.2019 г.
  ДН-61/
24.04.2019 г.
 
д-р Маргарита Велкова Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-13/
19.04.2019 г.
  ДН-6/
24.04.2019 г.
 
проф. д-р Владимир Пилософ Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-12/
15.09.2020 г.
  ДН-110/
14.10.2020 г.
 
д-р Иван Славов Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-47/
22.04.2019 г.
  ДН-79/
25.04.2019 г.
 
д-р Недялка Чолакова – Йорданова Началник отдел Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-17/
19.04.2019 г.
  ДН-46/
24.04.2019 г.
 
проф. д-р Росен Коларов Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-34/
19.04.2019 г.
  ДН-18/
24.04.2019 г.
 
д-р Райна Боянова Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-27/
19.04.2019 г.
  ДН-41/
24.04.2019 г.
 
д-р Георги Димитров Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-83/
02.05.2019 г.
  ДН-86/
03.05.2019 г.
 
д-р Константин Гърневски Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-51/
22.04.2019 г.
  ДН-32/
24.04.2019 г.
 
доц. д-р Антония Кастелова Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-25/
19.04.2019 г.
  ДН-10/
24.04.2019 г.
 
д-р Ирена Кошова Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-20/
19.04.2019 г.
  ДН-40/
24.04.2019 г.
 
д-р Иван Николов Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-77/
02.05.2019 г.
  ДН-85/
02.05.2019 г.
 
Юлияна Ганчева Началник на отдел Отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права” ДКП-35/
19.04.2019 г.
  ДН-42/
24.04.2019 г.
 
Ростислав Райчев Държавен инспектор Отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права” ДКП-36/
19.04.2019 г.
  ДН-16/
24.04.2019 г.
 
Радка Николова Държавен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-15/
19.04.2019 г.
  ДН-53/
24.04.2019 г.
 
Кристина Манова Главен инспектор Отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права” ДКП-9/
19.04.2019 г.
  ДН-21/
24.04.2019 г.
 
Десислава Димитрова Държавен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-30/
19.04.2019 г.
  ДН-49/
24.04.2019 г.
 
Янислав Нанов Държавен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-84/
02.05.2019 г.
  ДН-27/
24.04.2019 г.
 
Стела Йончева – Кръстева Главен инспектор Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-44/
22.04.2019 г.
  ДН-24/
24.04.2019 г.
 
Добрина Петкова Главен специалист Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-69/
24.04.2019 г.
  ДН-70/
24.04.2019 г.
 
Ивайло Петров Главен специалист Отдел “Контрол на финасовата дейнст, здравни и осигурителни права” ДКП-73/
24.04.2019 г.
  ДН-74/
24.04.2019 г.
 
Фидел Косев Началник отдел Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-23/
19.04.2019 г.
  ДН-47/
24.04.2019 г.
 
Галина Бочева Главен инспектор Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-48/
22.04.2019 г.
  ДН-52/
24.04.2019 г.
 
Мария Лобанова Главен инспектор Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-49/
22.04.2019 г.
  ДН-7/
24.04.2019 г.
 
Еленка Йорданова Главен инспектор Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-86/
02.05.2019 г.
  ДН-8/
24.04.2019 г.
 
Ванина Антонова Главен експерт Дирекция “Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция” ДКП-64/
24.04.2019 г.
  ДН-65/
24.04.2019 г.
 
Таня Стефанова Главен специалист Отдел “Административно и правно осигуряване” ДКП-3/
14.01.2021 г.
  ДН-6/
14.01.2021 г.
 
Деница Христова Началник отдел Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКС-97/
02.07.2019 г.
  ДН-98/
29.07.2019 г.
 
Михаела Йовкова Главен инспектор Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКС-100/
02.08.2019 г.
  ДН-101/
02.08.2019 г.
 
Албена Узунова Главен експерт Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКС-101/
28.08.2019 г.
  ДН-103/
29.08.2019 г.
 
Теодора Цонкова Главен експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-106/
02.12.2019 г.
  ДН-1/
06.01.2020 г.
 
д-р Елена Михайлова – Перчинска Държавен инспектор Отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър” ДКП-1/
04.05.2020 г.
  ДН-95/
05.06.2020 г.
 
Анатолий Куницкий Главен експерт Отдел “Финансово и информационно осигуряване” ДКП-11/
15.09.2020 г.
  ДН-109/
13.10.2020 г.
 
Иван Хаджиев Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-10/
15.09.2020 г.
  ДН-108/
09.10.2020 г.
 
Ирина Стоянова Главен инспектор Отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права” ДКП-7/
18.08.2020 г.
  ДН-112/
05.11.2020 г.
 
Росица Ночева Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична помощ” ДКП-1/
06.01.2020 г.
  ДН-7/
18.01.2021 г.
 
Тянка Петкова-Серафимова Главен инспектор Отдел “Риск мениджмънт и анализ” ДКП-2/
06.01.2021 г.
  ДН-9/
26.01.2021 г.
 
Ангел Ангелов Главен инспектор Отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права” ДКП-15/
04.11.2020 г.
  ДН-114/
20.11.2020 г.
 
Добрина Петкова Главен специалист Отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права” ДКП-16/
09.11.2020 г.
  ДН-113/
09.11.2020 г.
 
Бронислав Денев Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-19/
01.12.2020 г.
  ДН-118/
30.12.2020 г.
 
Владимир Лазаров Инспектор Отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права” ДКП-6/
10.02.2021 г.
  ДН-12/
17.02.2021 г.
 
Фани Коцева Инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ” ДКП-21/
14.12.2020 г.
  ДН-4/
13.01.2021 г.
 
Светла Тодорова-Кръстева Главен инспектор Отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ” ДКП-24/
31.12.2020 г.
  ДН-1/
06.01.2021 г.
 
Габриела Георгиева Младши експерт отдел “Административно-правно осигуряване” ДКП-22/
14.12.2020 г.
  ДН-5/
14.01.2021г.
 
Десислава Върбанова Главен специалист отдел “Административно-правно осигуряване” ДКП-5/
01.02.2021 г.
  ДН-10/
15.02.2021 г.
 
Росица Ночева главен инспектор отдел „Контрол на лечебните заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството” ДКП-1/
06.01.21 г.
  ДН-7/
18.01.21 г.
 
Светла Тодорова-Кръстева главен инспектор отдел „Контрол на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-1/
06.01.21 г.
 
Тянка Петкова- Серафимова главен инспектор отдел „Риск мениджмънт и анализи”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството” ДКП-2/
06.01.21 г.
  ДН-9/
26.01.21 г.
 
Фани Коцева инспектор отдел „Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-4/
13.01.21 г.
 
Габриела Георгиева младши експерт отдел „Административно и правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-5/
14.01.21 г.
 
Таня Стефанова главен специалист отдел „Административно и правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“ ДКП-3/
14.01.21 г.
  ДН-6/
14.01.21 г.
 
Владимир  Лазаров  инспектор отдел „Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството” ДКП-6/
10.02.21 г.
  ДН-12/
17.02.21 г.
 
Марина Стоева главен експерт отдел “Административно и правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-13/
11.03.21 г.
 
Таня Стефанова главен специалист отдел “Административно и правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-14/
14.04.21 г.
 
Тодор Пенев директор дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-15/
15.04.21 г.
 
Марияна Куновска главен експерт отдел „Финансово и информационно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“ ДКП-7/
19.04.21 г.
     
Иван Николов главен инспектор отдел „Контрол на лечебите заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-16/
22.04.21 г.
 
Добрина Петкова главен специалист отдел „Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-17/
22.04.21 г.
 
Кирил Кирилов главен експерт дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция“     ДН-18/
23.04.21 г.
 
Елена Йорданова главен експерт отдел “Административно и правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-19/
23.04.21 г.
 
Невяна Михайлова главен специалист отдел “Административно и правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-21/
26.04.21 г.
 
Галина Крумова старши експерт дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция“     ДН-22/
26.04.21 г.
 
Десислава Димитрова държавен инспектор отдел „Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-23/
26.04.21 г.
 
Мария Ниновска държавен инспектор отдел „Контрол на лечебните заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-24/
27.04.21 г.
 
Радка Николова държавен инспектор отдел „Контрол на лечебните заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-25/
27.04.21 г.
 
Радостина Аначкова главен експерт отдел “Финансово и информационно осигуряване”, дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-26/
27.04.21 г.
 
Стела Йончева-Кръстева главен инспектор отдел „Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-27/
27.04.21 г.
 
Юлияна Ганчева началник на отдел отдел „Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-28/
27.04.21 г.
 
Стела Йончева-Кръстева главен инспектор отдел „Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-29/
28.04.21 г.
 
Росен Коларов държавен инспектор отдел „Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-31/
28.04.21 г.
 
Константин Гърневски държавен инспектор отдел „Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-32/
28.04.21 г.
 
Габриела Георгиева младши експерт отдел “Административно и правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-33/
28.04.21 г.
 
Райна Боянова държавен инспектор отдел „Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-35/
28.04.21 г.
 
Димо Иванов старши юрисконсулт отдел “Правно осигуряване на контролната дейност”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-36/
28.04.21 г.
 
Светла Тодорова-Кръстева директор на дирекция дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-37/
28.04.21 г.
 
Георги Димитров държавен инспектор отдел „Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-38/
29.04.21 г.
 
Поля Григорова старши експерт отдел „Административно и правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-39/
29.04.21 г.
 
Ренета Кумчева младши експерт дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция“     ДН-40/
29.04.21 г.
 
Ева Търнева старши юрисконсулт отдел “Правно осигуряване на контролната дейност”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-41/
05.05.21 г.
 
Ирена Кошова държавен инспектор отдел „Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-42/
05.05.21 г.
 
Цветелина Николова-Кирчева главен експерт дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция“     ДН-43/
05.05.21 г.
 
Донка Величкова главен експерт дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция“     ДН-45/
07.05.21 г.
 
Кристина Манова главен инспектор отдел „Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-46/
07.05.21 г.
 
Елица Панайотова директор на дирекция дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-47/
07.05.21 г.
 
Ирена Цанкова главен инспектор отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-48/
10.05.21 г.
 
Михаела Йовкова началник на отдел отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-49/
10.05.21 г.
 
Фани Коцева инспектор отдел „Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-50/
10.05.21 г.
 
Димитър Илиев държавен инспектор отдел „Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството” ДКП-23/
24.09.21 г.
  ДН-51/
10.05.21 г.
 
Фидел Косев началник на отдел отдел “Риск мениджмънт и анализ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-52/
10.05.21 г.
 
Елизабет Манова-Баждекова главен инспектор отдел „Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството” ДКП-22/
24.09.21 г.
  ДН-53/
10.05.21 г.
 
Силвия Веселинова Асенова главен експерт дирекция ” Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция”     ДН-54/
10.05.21 г.
 
Юлия Балканджиева- Паунова главен инспектор отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-55/
10.05.21г.
 
Георги Лесов Главен експерт отдел “Административно и правно осигуряване“ дирекция „ Финансово и информационно осигуряване“     ДН-56/
10.05.21 г.
 
Евелина Йорданова директор дирекция  дирекция ” Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция”     ДН-57/
11.05.21 г.
 
Ирина Стоянова главен инспектор отдел „Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-59/
11.05.21 г.
 
Елена Перчинска държавен инспектор отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-61/
11.05.21 г.
 
Десислава Цонева старши експерт дирекция ” Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция”     ДН-62/
11.05.21 г.
 
Бронислав Денев главен инспектор отдел „Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-63/
11.05.21 г.
 
Еленка Йорданова  Главен инспектор отдел „Риск мениджмънт и анализ “, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-64/
11.05.21 г.
 
Йордан Пеев главен експерт дирекция ” Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция”     ДН-65/
11.05.21 г. 
 
Мария Недялкова държавен инспектор отдел „Контрол на лечебните заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-66/
12.05.21 г.
 
Мария Лобанова главен инспектор отдел “Риск мениджмънт и анализ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-67/
12.05.21 г.
 
Албена Узунова  главен експерт отдел „Риск мениджмънт и анализ “, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-69/
12.05.21 г.
 
Ванина Антонова главен експерт дирекция ” Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция”     ДН-70/
12.05.21 г.
 
Владимир Пилософ държавен инспектор отдел „Контрол на лечебните заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-71/
12.05.21 г.
 
Ани Сайков главен юрисконсулт отдел “Правно осигуряване на контролната дейност”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-72/
12.05.21 г.
 
Деница Христова началник на отдел отдел “”Регистрация на лечебни заведения и регистър”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-73/
12.05.21 г.
 
Янислав Нанов държавен инспектор отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-74/
12.05.21 г.
 
Анатолий Кунитский главен експерт отдел „Финансово и информационно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-75/
12.05.21 г.
 
Радостина Гетова главен експерт  дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция“     ДН-78/
13.05.21 г.
 
Тянка Петкова- Серафимова главен инспектор отдел “Риск мениджмънт и анализ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-79/
13.05.21 г.
 
Мая Серафимова главен експерт дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция“     ДН-80/
13.05.21 г.
 
Росица Ночева главен инспектор отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-81/
13.05.21 г.
 
Юлияна Чилева държавен инспектор отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-82/
14.05.21 г.
 
Галина Бочева главен инспектор отдел “Риск мениджмънт и анализ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-83/
14.05.21 г.
 
Ростислав Райчев държавен инспектор отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-84/
14.05.21 г.
 
Теодора Цонкова началник на отдел отдел „Финансово и информационно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-85/
14.05.21 г.
 
Ивайло Петров главен специалист отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-86/
14.05.21 г.
 
Иван Славов  главен инспектор отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”       ДН-87/
14.05.21 г.
Ангел Ангелов главен инспектор отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-88/
14.05.21 г.
 
Антония Кастелова държавен инспектор отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-89/
17.05.21 г.
 
Марияна Куновска главен експерт отдел „Финансово и информационно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-92/
17.05.21 г.
 
Гергана Петрова старши юрисконсулт отдел “Правно осигуряване на контролната дейност”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-93/
17.05.21 г.
 
Александрина Гигова началник на отдел отдел “Правно осигуряване на контролната дейност”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-94/
10.05.21 г.
 
Анастасия Каназирева главен специалист отдел „Финансово и информационно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“ ДКП-9/
18.05.21 г.
  ДН-96/
31.05.21 г.
 
Мариана Кехайова главен инспектор отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност” ДКП-10/
20.05.21 г.
  ДН-98/
17.06.21 г.
 
Мария Ниновска заместник-изпълнителен директор Изпълнителна агенция “Медицински надзор” ДКП-11/
28.05.21 г.
     
Ася Михайлова-Чолашка главен експерт отдел „Финансово и информационно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-95/
31.05.21 г.
 
Асен Еленков главен юрисконсулт отдел „Административно и правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“ ДКП-12/
01.06.21 г.
  ДН-100/
29.06.21 г.
 
Любомир Попов юрисконсулт отдел “Правно осигуряване на контролната дейност”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност” ДКП-16/
05.07.21 г.
  ДН-102/
09.07.21 г.
 
Иван Хаджиев главен инспектор отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството” ДКП-15/
17.06.21 г.
  ДН-103/
19.07.21 г.
 
Ганчо Пенев главен инспектор отдел “Риск мениджмънт и анализ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството” ДКП-18/
12.07.21 г.
  ДН-105/
17.08.21 г.
 
Силвана Петкова младши експерт отдел „Финансово и информационно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“ ДКП-19/
26.07.21 г.
  ДН-104/
13.08.21 г.
 
Десислава Върбанова инспектор отдел “Риск мениджмънт и анализ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството” ДКП-13/
03.06.21 г.
  ДН-97/
17.06.21 г.
 
Диана Георгиева главен експерт отдел „Административно-правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“ ДКП-20/
20.09.21 г.
     
Невена Трендафилова инспектор отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност” ДКП-21/
20.09.21 г.