Като резултат от кампанията „Да! За живот!“ значително се е увеличил делът на хората, деклариращи готовност да станат донори или да дадат съгласие за техен близък

„За този месец и половина, откакто стартира кампанията „Да! За живот!“, бяха разпространени 50 хил. донорски карти. Благодарение на тях, както и на упоритата и последователна работа на партньорите ни от БЧК, медийните ни партньори, на лекарите, трансплантолозите, медицинските координатори, които отделиха от времето си, за да популяризират кампанията, темата за донорството и трансплантацията „влезе“ в много български домове. Целта ни беше да повишим осведомеността на хората за смисъла и значението на донорството и трансплантацията и днес съм щастлива да кажа, че първата успешна крачка беше направена. Благодаря и на популярните лица, които не се поколебаха да ни подкрепят, на всички организации, които през цялото време ни съдействаха, както и на немалкия брой трансплантирани пациенти, които, разказвайки личните си истории, прегърнаха каузата и дадоха всичко от себе си повече хора да я припознаят“. Това заяви зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова в рамките на официалното събитие по закриването на Националната кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията „Да! За живот!“.

Зам.-министърът обяви, че заради огромния граждански интерес към донорските карти и добавената им стойност за повишаване обществената информираност по темата, министерството е предвидило следващ тираж от 35 хил. карти, част от които ще бъдат предоставени на областните структури на БЧК. Отделно от това желаещите да притежават донорска карта, могат да пишат до министерството – дирекция „Връзки с обществеността“ (София, 1000, пл. „Св. Неделя“ № 5) или да изпрати имейл на donorskakarta@mh.government.bg . Всеки може да заяви до две карти, които ще му бъдат изпратени по пощата. За целта коректно трябва да бъдат посочени адресът и пощенският код на населеното място. Този механизъм ще работи до изчерпване на тиража.

За периода на активната кампания и раздаването на донорските карти „Да! За живот“, съществено се е увеличил делът на хората, които декларират готовност да станат донори на органи – те лично (от 35% на 51%), или да дадат съгласие за техен близък (от 32% на 46%). Промяната е особено значима сред запознатите с кампанията – 72,4% от тях декларират съгласие за донорство, срещу 37,1% от незапознатите. Това стана ясно от оповестените обществени нагласи към кампанията „Да! За живот!“, представени от Боряна Димитрова, агенция „Алфа рисърч“. Проучването показва, че две трети от хората, които в една или друга степен са се запознали с кампанията, заявяват, че тя е хвърлила повече светлина върху темата и те самите са научили нови неща за донорството.

„Кампанията е предизвикала повече разговори и дискусии по темата – в приятелските кръгове, но най-вече в семейството (ръст от 12% на 26%). Последното е особено важно, тъй като опитът в редица европейски страни показва, че именно разговорите в семейството и запознаването на най-близките с решението на един човек, дали да бъде донор или не, е ключов фактор за увеличаване на информираното съгласие за донорство“, посочи Боряна Димитрова.

Цялостният анализ на данните сочи, че кампанията е променила отношението към донорството в положителна посока. Първата стъпка е успешна, но за да се постигне трайна промяна, не само в нагласите, но и в решенията и поведението на хората, е необходимо разговорът, предоставянето на информация и конкретните инициативи да продължат.

“Настоящият Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки действа от 14 години, но за първи път оттогава досега се прави планирана, организирана и целенасочена информационна кампания. Спорадичните прояви през годините, оказа се, не могат да въздействат върху обществените нагласи. С кампанията „Да! За живот!“ успяхме да постигнем висока информираност по отношение на донорството и трансплантацията“. Това заяви зам.-директорът на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ проф. Петко Салчев.

Зам.-министър Светлана Йорданова коментира приетата по-рано днес от Министерския съвет Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България 2019 г. – 2023 г. Целта  на програмата е да се подобри организационният модел на донорството и трансплантацията на органи в страната и да намали диспропорция между необходимостта от органи и осигуряването им. Основните насоки, за да бъде подобрена дейността по донорство и трансплантация, включват: ангажиране на големите лечебни заведения в системата на трансплантационния процес; за по-малките лечебни заведения – изготвяне на логистичен план за трансфер до донорски или трансплантационен център; въвеждане на програма за оценка и кондициониране на донори; обучение на лекарите; контрол на свършената работа; отчитане и анализиране на резултати, с цел подобряване на настоящия модел и други. За да бъде ефективно управлявана и координирана Националната програма, се предвижда сформиране на Национален координационен съвет.

„В изпълнение на програмата ще бъде определен национален координатор, шестима регионални координатори по донорство и до 30 областни координатори, от които до трима за София-град“. Това стана ясно от думите на зам.-министъра.

Отделно от това в договорите за управление на изпълнителните директори на лечебните заведения, извършващи дейности по донорство, ще бъде вписана и тяхната изрична отговорност за организиране на процеса по откриване, поддържане и предоставяне на потенциални донори с установена мозъчна смърт. По отношение дейностите по установяване на потенциален донор – предстои актуализиране на процедурите за оценка на потенциалните донори; ще бъдат разработени механизми за улесняване на идентифицирането на донорите на органи, ще бъде закупено и  ново оборудване.

За привличане на общественото внимание върху темата ежегодно ще бъдат провеждани информационни кампании; предвижда се и засягане на темата в училищното образование, както и включване на темите за донорство и трансплантации в учебните програми на медицинските университети.

 С резултатите от социологическото проучване на „Алфа рисърч“ можете да се запознаете тук.