logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611  |  +359 899 011 611
 • English

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“

Дирекция „Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност“

Дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“

 • Адрес

  София, 1606
  ул. „Св. Георги Софийски” № 3
  (в двора на ВМА)

Деловодство

Отдел „Връзки с обществеността и международна дейност“

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Адрес на регистрация: Гр. София, п.к. 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ №3
ЕИК: 177350904
МОЛ: Росен Иванов Иванов


IBAN:    BG61 BNBG 9661 3100 1301 01
BIC:       BNBGBGSD
Банка:  БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Дирекция „Управление и координация на трансплантацията
и асистираната репродукция“

отдел „Риск мениджмънт и анализ“
Дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“

 • Адрес

  София, 1202
  ул. „Братя Миладинови” № 112

За въпроси, свързани с трансплантацията и асистираната репродукция:За въпроси, свързани с регистрацията на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите:

Увеличи текста
Висок контраст