Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611

Executive Agency Medical Supervision

 

Address: 3, Sv. Georgi Sofiyski Str., 1606 Sofia, Bulgaria (behind Military Medical Academy)

The Registry of the Еxecutive Agency:
For questions related to transplantation and assisted reproduction:For questions related to registration of outpatient care facilities and hospices:

Executive Agency Medical Supervision

Адрес на регистрация: 3, Sv. Georgi Sofiyski St., 1606 Sofia, Bulgaria
Unique Identifier: 177350904


IBAN:    BG61 BNBG 9661 3100 1301 01
BIC:       BNBGBGSD
Bank Name:  BULGARIAN NATIONAL BANK