Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
Title
Health Insurance Act
56 downloads
498.39 KB
Health Act
In force from 1st of January 2005 130 downloads
599.46 KB
Medical Establishments Act
133 downloads
421.03 KB
Act on Transplantation of Organs, Tissues and Cells
In force from 01.01.2004 185 downloads
155.41 KB