Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
Title
Health Insurance Act
1983 downloads
498.39 KB
Health Act
In force from 1st of January 2005 1257 downloads
1095 KB
Medical Establishments Act
1660 downloads
860 KB
Act on Transplantation of Organs, Tissues and Cells
In force from 01.01.2004 1955 downloads
383 KB