Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Спазването на финансовата дисциплина и стандартите за лечение на пациентите са част от нашите задължения да се грижим за интересите на обществото и държавата. Всяка година държавният бюджет отделя милиарди левове за здравеопазване, които трябва да достигнат по най-прозрачния и целесъобразен начин до лечебните заведения, за да получават пациентите качествена медицинска помощ. Затова наша грижа е:

  • Спазването на правата на пациентите;
  • Проверките по план, който публикуваме на интернет-страницата ни;
  • Извършването на извънпланови проверки по сигнали и жалби на пациенти;
  • Проверките за съответствие дали структурата, управлението и дейността на лечебните заведения са спрямо изискванията на закона;
  • Наблюдението за спазването на медицинските стандарти – за качеството на диагностично-лечебния процес и оказваната медицинска помощ;
  • Проверките за спазването на утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения;
  • Контролът върху лечебните заведения да спазват финансова дисциплина и недопускането на злоупотреби с публични средства;
  • Проверяваме сключените договори на НЗОК и застрахователните дружества с изпълнителите на медицинска помощ относно предоставянето на пакети от здравни дейности на пациентите;
Заглавие
Доклад за дейността на ИАМН през 2022 г.
103 изтегляния
1.12 MB
Доклад за дейността на ИАМН през 2021 г.
1678 изтегляния
3.56 MB
Доклад за дейността на ИАМН през 2020 г.
2257 изтегляния
3.53 MB
Доклад за дейността на ИАМН през 2019 г.
6236 изтегляния
1.29 MB
Справки застрахователни дружества
Актуален към 30.06.2022 г. 2866 изтегляния
104.50 KB
Доклад за дейността за 2018г.
на Изпълнителна агенция "Медицински одит" 4460 изтегляния
4.02 MB
Доклад за дейността за 2017г.
на Изпълнителна агенция "Медицински одит" 4021 изтегляния
3.74 MB