logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
 • English

Спазването на финансовата дисциплина и стандартите за лечение на пациентите са част от нашите задължения да се грижим за интересите на обществото и държавата. Всяка година държавният бюджет отделя милиарди левове за здравеопазване, които трябва да достигнат по най-прозрачния и целесъобразен начин до лечебните заведения, за да получават пациентите качествена медицинска помощ. Затова наша грижа е:

 • Спазването на правата на пациентите;
 • Проверките по план, който публикуваме на интернет-страницата ни;
 • Извършването на извънпланови проверки по сигнали и жалби на пациенти;
 • Проверките за съответствие дали структурата, управлението и дейността на лечебните заведения са спрямо изискванията на закона;
 • Наблюдението за спазването на медицинските стандарти – за качеството на диагностично-лечебния процес и оказваната медицинска помощ;
 • Проверките за спазването на утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения;
 • Контролът върху лечебните заведения да спазват финансова дисциплина и недопускането на злоупотреби с публични средства;
 • Проверяваме сключените договори на НЗОК и застрахователните дружества с изпълнителите на медицинска помощ относно предоставянето на пакети от здравни дейности на пациентите;
  Увеличи текста
  Висок контраст