logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
  • English

Списък с всички отнасящи се до дейността на Изпълнителна агенция “Медицински надзор” нормативни актове, в това число:

  • Закони;
  • Наредби;
  • Постановления;
  • Медицински стандарти;
  • Европейски директиви;
  • Заповеди, правилници, инструкции.
Увеличи текста
Висок контраст