Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Списък с всички отнасящи се до дейността на Изпълнителна агенция “Медицински надзор” нормативни актове, в това число:

  • Закони;
  • Наредби;
  • Постановления;
  • Медицински стандарти;
  • Европейски директиви;
  • Заповеди, правилници, инструкции.